Skip to contentSkip to navigation menu

SAP Hybris Day

Jak nahradit lidi systémem a zaměřit se zpět na komunikaci se zákazníky
12. června 2017, SAP Services Customer Center, Praha

Konference SAP Hybris Day 2017 představí nejnovější trendy z oblasti obchodu, marketingu a e-commerce, a přinese možnost poslechnout si nejen odborníky, ale především zákazníky a jejich reálné zkušenosti.

Rozvoj digitálního světa představuje největší příležitost k růstu a změně procesů v obchodu a marketingu. Spokojenost zákazníka je ale vždy určující trend. Z tohoto důvodu je klíčové porozumět potřebám zákazníka a řídit veškerý kontakt s ním tak, aby jeho zkušenost s vaší značkou byla co nejlepší. A teď je ten správný čas začít!!! Přijďte na SAP Hybris Day 2017!

Letošní ročník konference SAP Hybris Day 2017 bude zaměřen především na praktické zkušenosti našich zákazníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, a z nejrůznějších odvětví. Ukážeme si, jak zákazníci mění své procesy, jak postupně nahrazují manuální procesy automatizovanými a jak transformují obchodní a komunikační procesy.

Představu, jak je na tom vaše společnost oproti konkurenci, si budete moci udělat udělat díky panelové diskuzi, které se zúčastní také naši zákazníci.

Během konference se budeme věnovat následujícím otázkám:

Jak nezaspat, být akceschopní a vyznat se ve všech zákaznících?

Lze nahradit lidi systémem, a přitom být akceschopní a nechat je se skutečně věnovat konečnému zákazníkovi?

Jak to řeší čeští a zahraniční zákazníci a jaké mají zkušenosti?

Jak neustále přizpůsobovat procesy potřebám zákazníka?

Odpolední program konference bude rozdělen dle odvětví na 3 části: VÝROBA, RETAIL a SLUŽBY a všechny příspěvky budou o konkrétních zkušenostech zákazníků. Můžete se tak těšit na to:
• jak může vypadat moderní digitální prodejna potravin, kterou buduje rakouský řetězec
• jak se digitalizuje finanční odvětví na příkladu německé finanční skupiny
• jak může vypadat digitalizace obchodu v italské utilitní společnosti
• jak český retailový řetězec spojuje 25 kanálů v jeden
• jak česká výrobní společnost nechává zákazníky starat se sami o sebe a zvyšuje obrat
• a další příklady zákazníků.

Program konference

Jak nahradit lidi systémem a zaměřit se zpět na komunikaci se zákazníky
09:30 Zahájení konference
 
09:35 Jak nahradit lidi systémem - Michal Pěchouček (Profesor, ČVUT)
 
10:00 Zákaznické inovace pomocí SAP Hybris a dvourychlostní rozvoj společnosti - Geert Leeman (Sales Direct MEE, SAP Hybris)
 
10:20 Jak řídit transformaci společnosti - Tomáš Poucha (Ředitel, Marketingový institut)
 
10:45 Coffee Break
 
11:00 Zkušenosti s disruptivním businessem v projektu HoppyGo - Edward Meegan (CEO HoppyGo, Creative Dock)
 
11:30 Customer Experience: Eliminate Your Brick-and-Mortar Blindspot - Torsten Michely (CEMEA Director, SprinklR)
 
12:00 Řízená panelová diskuze zákazníků, kteří se vydali cestou transformace - moderátor Tomáš Poucha
 
13:00 Oběd
  Sekce pro společnosti v
oblasti služeb
Sekce pro retailové
společnosti
Sekce pro výrobně-prodejní společnosti
 
14:00 Digitální transformace v Lebensversicherung AG  - Hamburg
Manuel Toenz (Consultant, ConVista Faktor Zehn)
"Jak řešit omnichannel pro retailovou společnost
Ondřej Dědina (Ředitel MIBCON a.s.)
Jak řídit evropskou implementaci a zkušenosti z praxe - Philips N.V.
Jakub Chvátal
(Flagship Store & CRM Manager CE)
 
14:30 Think outside the box - Use Cases for SAP Hybris outside traditional Commerce
Manuel Toenz
(Director – Customer Engagement Practice, ConVista Faktor Zehn GmbH)
  Prodejní a servisní procesy, zkušenosti z nasazení Cloudového řešení ve výrobní firmě
Ján Ferjo
(Business Development Director, con4PAS, a.s.)
 
14:50 Praktická ukázka cesty zákazníka bankovních a
utilitních služeb a jak ji
efektivně řídit
Martin Dudek, Dalibor Šrámek
(Presales Consultant, SAP ČR)
"Integrace omnikanálové platfromy a marketingu v praxi Jan Holík (Předseda představenstva MIBCON a.s.) a Jiří Mišejko (Solution Architect MIBCON a.s.) Online prodej, svépomocí nebo se SAP?
Martin Ohlídal
(Head of SAP Consulting, Sabris CZ s.r.o.)
15:10 Coffee Break
15:20 Prodej, marketing a finance zaměřené a datově řízené
Filip Doušek (CEO, Stories s.r.o.)
Obchodní B2B procesy v
Retailu, zkušenosti z nasazení cloudového řešení v praxi
Ján Ferjo (Business Development Director, con4PAS, a.s.)
"Reálná ukázka, jak může vypdat integrované řízení od marketingu po objednávkovou kancelář
Jijian Doru-Alexandru (Presales Consultant, SAP CEE)
 
15:40 Jak zautomatizovat billing nových služeb a modelů
Vladimír Heřt (Presales Principal, SAP ČR)
Praktická ukázka cesty zákazníka pro retail a jak ji efektivně řídit
Jijian Doru-Alexandru (Presales Consultant, SAP CEE)
Řízení prodcejců pro nápojové společnosti - Retail execution v praxi
Martin Dudek
(Presales Consultant, SAP ČR)
 
16:00 "Digitální transformace v utilitním sektoru ve společnosti ACEA S.p.A.
Norbert Hanuska (Presales Consultant pro utility, SAP ČR)
Digitální transformace a prodejna ve Spar Österreichische Warenhandels AG
Oliver Simmerstatter (Enterprise Architect - SPAR Business Services GmbH)
"Co může commerce přinést do B2B v míře automatizace
Andrew Mabin - Sales Director Europe and Russia (Trelleborg Group)
Jiří Kika - BA IT Business Analyst (Trelleborg Group)
16:30 Zakončení konference

Partneři

Odborný garant

Místo konání

SAP Services Customer Center
Bucharova 2817/9-13
Praha 5

Kontakt

Vladimíra Binderová
Email: vladimira.binderova@sap.com