Skip to contentSkip to navigation menu
HODNOTIACA SPRÁVA MARKETINGOVÝCH RIADITEĽOV Created with Sketch.
Ako spĺňať očakávania zákazníkov
Kľúčom k splneniu očakávaní je získanie lepšieho prehľadu o zákazníkoch. Na začiatku celého procesu je stratégia riadenia dát o zákazníkoch. Rada marketingových riaditeľov zisťovala viac pomocou prieskumu spomedzi 600 marketingových odborníkov zo Severnej Ameriky, Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie, Tichomoria a Latinskej Ameriky.
Prehľad 1:
Väčšina marketérov získava údaje z tradičných zdrojov a nevenuje pozornosť iným hodnotnejším zdrojom.
Percento respondentov využívajúcich tradičné zdroje na získavanie informácií
50%
fakturačné údaje
69%
údaje o kampaniach
49%
údaje o predaji
81%
údaje na úrovni kontaktov
68%
údaje z CRM systémov
12%
psychografické údaje (životný štýl, postoj, hodnoty...)
16%
prediktívnu (dávkovú) analýzu
11%
obchodné údaje (predajne, elektronický obchod, história objednávok)
13%
personálne prehľady (údaje o tímoch, talentoch a alokácia zdrojov)
8%
prognózy v reálnom čase (machine learning)
Percento respondentov využívajúcich zdroje dát, ktoré umožňujú analýzu informácií v reálnom čase
Prehľad 2:
Dokonca ani obmedzené množstvo získaných dát sa nevyužíva v plnom rozsahu.
0%
respondentov odhaduje, že len 25 – 50 % získaných dát sa používa na tvorbu prehľadov v reálnom čase
0%
Len
tvrdí, že viac než 75 % ich dát sa používa na analýzu informácií v reálnom čase
Prehľad 3:
Hlavnými prekážkami neefektívneho spracovania dát je absencia stratégie platnej v celej organizácii a nevyužívanie správnych znalostí a procesov.
0%
tvrdí, že údaje sú uväznené v organizačných skladoch
0%
tvrdí, že problém spočíva v tom, že v organizácii je problém zaviesť stratégiu používania dát
0%
tvrdí, že v organizácii je príliš veľa dát na to, aby ich bolo možné efektívne spravovať
0%
pripúšťa, že majú neusporiadané dáta
Len
0%
hovorí, že v celej organizácii implementujú stratégiu používania a analýzy dát
Prehľad 4:
Správne údaje o zákazníkoch a stratégia analýzy informácií môžu priniesť množstvo výhod.
0%
využíva informácie o zákazníkoch na prijatie lepších rozhodnutí o obsahu, kanáloch a spôsoboch komunikácie
0%
dokáže so zákazníkmi komunikovať relevantným spôsobom, ktorýprehlbuje ich vzájomný vzťah
0%
dosiahlo lepšie výsledky a návratnosť marketingových kampaní
0%
uvádza, že pomohli celej organizácii lepšie pochopiť zákazníkov
0%
vytvorilo nové produkty, služby alebo riešenia na napĺňanie potrieb zákazníkov