Skip to contentSkip to navigation menu

Besplatna probna verzija SAP Hybris Marketinga

Isporučite individualizirani jedan-na-jedan marketing masovnoj publici

SAP Hybris Marketing omogućuje marketinškim profesionalcima da masovnoj publici isporuče individualizirani, jedan-na-jedan marketing. Stecite detaljan korisnički uvid ne samo u prošla događanja, nego i u trenutačne motivacije i namjere ciljane publike, kao i bogat pregled informacija o korisnicima koje možete podijeliti unutar organizacije. Iskoristite naprednu analitiku kako bi otkrili skrivene trendove i poslovne prilike. Isporučite kontekstualno relevantna korisnička iskustva na svakoj etapi korisničkog putovanja. Stecite razumijevanje performansi svih marketinških aktivnosti kako bi optimalno isplanirali resurse propagiranja i rasta korisničke baze.

O besplatnoj probnoj verziji

Prijavite se za 30-dnevnu besplatnu probnu verziju SAP Hybris Marketinga još danas i stecite iskustvo iz prve ruke s nekoliko ključnih rješenja. Ova probna verzija nudi pristup probnim podacima koji će vam omogućiti:

steći bolji uvid ne samo u podatke o provedenim aktivnostima, nego i trenutačne motivacije i namjere.
osigurati korisniku relevantno iskustvo, obzirom na kontekst, u svakom trenutku.

à prepoznati performanse marketinških aktivnosti kako bi optimalno isplanirao resurse za rast i zaštitu baze korisnika.

Uključeni proizvodi u Besplatnu probnu verziju:

Hybris Marketing Data Management, Hybris Marketing Segmentation, Hybris Marketing Acquisition, Hybris Marketing Planning i Hybris Marketing Insight.

Kako bi pokrenuli BESPLATNU PROBNU VERZIJU kliknite niže na „Pokreni“ te slijedite upute.

Za više informacija pozovite nas na broj +385 1 48 20 400 ili