Skip to contentSkip to navigation menu
Procena uticaja marketinških tehnologija
Marketinške organizacije koriste tehnologije kako bi pronašle i ostvarile odnos sa kupcima. Međutim, koliko uspeha im korišćenje te tehnologije donosi? Kako bi odgovorili na ovo pitanje, organizacija CMO Council sprovela je istraživanje u kome je učestvovalo 600 marketing stručnjaka iz celog sveta
Pregled br. 1:
Segmenti marketinga sa najvećim uticajem na poslovanje
0%
mogućnosti merenja i praćenje kampanja
0%
vođenje interakcije sa korisnikom
0%
brža realizacija kampanje
0%
niži troškovi kampanje
Pregled br. 2:
U kojoj meri ovakav način investiranja ispunjava očekivanja?
0%
samo delimično ispunjenih očekivanja
0%
nije ispunilo očekivanja, očekivala se veća vrednost
Samo
0%
veruje da su njihove investicije prevazišle očekivanja
Pregled br. 3:
Ključni nedostatak je nedovoljna razmena informacija o kupcima i slaba saradnja među sektorima kompanije
0%
koristi tehnologiju za razmenu informacija sa svim timovima unutar organizacije
0%
nije fokusirano na ostvarivanje saradnje unutar organizacije ili to ne radi dobro
Pregled br. 4:
Nedostatak transparentnosti unutar organizacije negativno utiče na procese u marketingu, kao i na izgradnju odnosa sa kupcima i korisnicima
0%
procesa ne ispunjava poslovne potrebe ili se radi na njihovom poboljšanju
0%
poslovnih procesa su dobri ili odlični
0%
tvrdi da ima problema da dobije podršku organizacije