Skip to contentSkip to navigation menu

Доклад на Forrester:


Как да построим Бизнес2Бизнес мултиканална платформа за търговия от последно поколение

Izgradnja B2B Omni-channel Commerce platforme budućnosti

Водени най-вече от изживяването, което получават, съвременните B2B купувачи се насочват към мултиканалния подход, когато извършват служебните си покупки. Но за B2B търговците, построяването на такъв мултиканален портал, едновременно ефективен и приятен за употреба, се оказва нелека задача. За него са необходими както технология от световна класа, така и трансформация на текущата организационна структура.

Неоспоримо обаче B2B бизнесите, които успешно въведат мултиканалния подход, придобиват мощно конкурентно предимство. Качествени инсталацации, предлагащи едно синхронизирано изживяване и позволяващи дадена покупка да се направи онлайн и да се вземе или достави физически още на другия ден от местен склад, са трудни и скъпи за съревноване за просто интернет-базирани играчи.

Accenture и hybris software поръчаха изследване от Forrester Consulting да изследват как очакванията на B2B купувачите изменят методите на продавачите – от продажба през доставка до всички останали услуги. Разгледайте получената от изследването инфографика за да разберете как да построите B2B мултиканална платформа за търговия от последно поколение.


Свалете доклада