Skip to contentSkip to navigation menu
Modelowa organizacja osiągnęła zwrot z inwestycji na poziomie 307%

Z badania Total Economic Impact (TEI) przeprowadzonego niedawno przez firmę Forrester Consulting wynika, że inwestycja w rozwiązania SAP Hybris Commerce Cloud for B2B może przynieść firmie o wartości 1 mld USD następujące korzyści:

  • Zwrot z inwestycji na poziomie 307%
  • Okres amortyzacji poniżej roku
  • Poprawa jakości obsługi i zwiększenie lojalności klientów
  • Wyróżnienie firmy na tle konkurencji

Więcej informacji można uzyskać, pobierając raport firmy Forrester opracowany na zlecenie SAP Hybris.

 


The Total Economic Impact™ Of SAP Hybris Commerce Cloud for B2B

Raport The Total Economic Impact™ of SAP Hybris Commerce Cloud for B2B (Całkowity wpływ ekonomiczny rozwiązań SAP Hybris Commerce Cloud dla sektora B2B) opracowany przez firmę Forrester Consulting na zlecenie SAP Hybris w 2017 r.

New privacy policy. New sign-up required.
Don't miss out on valuable SAP e-mails.
Opt in today, even if you signed up before.