Skip to contentSkip to navigation menu

Umožnite svojmu obchodnému tímu konať rýchlejšie a predávať viac – kedykoľvek a kdekoľvek.

Dojem z vašej značky si zákazník začína vytvárať ešte pred prvou interakciou. Kupujúci sú dnes lepšie informovaní a majú veľmi veľa možností. Ako váš obchodný tím môže v dnešnom svete zaujať a získať takto informovaného zákazníka? Pri predaji už nestačia iba tradičné postupy. Obchodný tím musí pochopiť potreby zákazníka, odbúrať bariéry medzi internými oddeleniami svojej organizácie a vytvoriť tak vhodné prostredie na spoluprácu medzi predajom a marketingom.

Stiahnite si správu spoločnosti Aberdeen a zistíte, ako tí najlepší dokážu rásť rýchlejšie vďaka súhre predaja a marketingu.

Správa spoločnosti Aberdeen: Zladenie marketingu a predaja – kto je dostatočne agilný na to, aby uspel?

Zlaďte svoj predaj a marketing a získajte konkurenčnú výhodu

Spoločnosti Aberdeen Group a SAP dokazujú, že spoločnostiam, ktoré optimalizovali vzťahy medzi marketingom a predajom, rastie obrat medziročne o 32 % rýchlejšie než spoločnostiam, ktoré tieto dve oblasti nemajú zladené. Toto zladenie sa teda určite vyplatí, ale ako je ho možné dosiahnuť? Ak chcete poznať odpoveď, pozrite sa, ako to robia tí najlepší.

SAP Hybris: Spájanie predaja a marketingu

Insight Enterprises sa už nespolieha len na riešenia CRM

SAP Hybris Sales Cloud pomáha spoločnosti Insight sledovať, ako je marketingové oddelenie v priebehu niekoľkých minút schopné poskytnúť informácie z kampaní obchodnému tímu a zúžitkovať príležitosti prostredníctvom kanála, čo následne zvýši príležitosti na predaj o 18 %.

Vestas: rýchlejšia reakcia na potreby zákazníkov

Riešenie SAP Hybris Sales Cloud umožnilo spoločnosti Vestas rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov a poskytnúť im okamžite tie správne služby. Od využívania mobilných funkcií na prístup k informáciám o zákazníkoch a na aktualizáciu týchto informácií v reálnom čase očakávajú nárast čísel v oblasti náhradných dielov, dosiahnutie vyššej lojality zákazníkov a zvýšenie výnosov.

Predávajte inteligentnejšie, kedykoľvek a kdekoľvek: SAP Hybris Sales Cloud

SAP Hybris Sales Cloud poskytuje obchodným tímom organizácií dosahujúcich skvelé výsledky v predaji ešte viac možností. Táto jednoducho použiteľná cloudová aplikácia na podporu predaja zvyšuje produktivitu na maximum tak, že umožňuje pri predaji uplatňovať prístupy presahujúce rámec tradičného prístupu k CRM.

BEZPLATNÁ VERZIA NA SKÚŠOBNÉ POUŽÍVANIE:
SAP Hybris Sales Cloud

Platforma SAP Hybris pomáha organizáciám zdieľať informácie medzi jednotlivými tímami a predávať viac. Riešenie SAP Digital CRM je určené pre menšie obchodné tímy a ponúka funkcie, z ktorých mnohé nájdete aj v našom cloudovom riešení na podporu predaja pre podniky. Vyskúšajte si ho zdarma na 30 dní.

Aplikácia SAP Hybris Sales Cloud pomáha obchodným tímom spravovať potenciálnych klientov a príležitosti, vykonávať rozhodujúce aktivity a úlohy na rozvíjanie príležitostí, rozpoznať kľúčových ovplyvňovateľov a sledovať výkon. Predávajte viac. Konajte rýchlejšie. Zostaňte relevantní. Všade. A s pomocou aplikácie SAP Hybris Sales Cloud.

 

New privacy policy. New sign-up required.
Don't miss out on valuable SAP e-mails.
Opt in today, even if you signed up before.