Skip to contentSkip to navigation menu

Дайте възможност на вашия екип по продажбите да продава повече, да действа по-бързо и да бъде адекватен – навсякъде и по всяко време.

Впечатлението на клиентите за вашия бранд започва много преди първото взаимодействие. Днес купувачите са по-информирани и имат богат избор. Как вашият екип по продажбите ангажира и печели съвременния информиран клиент? Необходимо е нещо повече от традиционна продажба; необходимо е разбиране на предизвикателствата пред клиентите и събаряне на вътрешните прегради в организацията, за да се създаде среда със силно сътрудничество между маркетинг и продажби.

Изтеглете доклада на Aberdeen, за да разберете как най-добрите в класа си компании се разрастват по-бързо чрез координиране на продажбите и маркетинга.

Доклад на Aberdeen:
Координиране на маркетинг / продажби – Кой е достатъчно гъвкав, за да спечели?

Получете конкурентно предимство чрез координиране на продажбите и маркетинга

Aberdeen Group и SAP показаха, че компаниите, оптимизиращи отношението между маркетинг и продажби, увеличават приходите си с 32% по-бързо за година, в сравнение с тези без подобно координиране. Очевидно е, че си струва постигането на такава координация като добра практика, но как реално да стане това? Намерете отговори в следните действия на най-добрите в своя клас организации.

SAP Hybris: Сътрудничество между продажби и маркетинг

Insight Enterprises постига повече от CRM

SAP Hybris Sales Cloud помага на Insight да проследява маркетинговите дейности, за да подава тази информация за кампании към екипа по продажбите до броени минути и да прокара възможността през фунията на продажбите, което води до увеличение с 18% във възможностите за продажби.

Vestas: по-бърз отговор на нуждите на клиентите

SAP Hybris Sales Cloud даде възможност на Vestas да реагира по-бързо на нуждите на клиентите и да ги обслужва правилно още първия път. С използването на мобилни възможности за достъп до и актуализация на информация за клиентите в реално време, компанията се надява да подобри своята бизнес дейност с резервни части, да стимулира клиентската лоялност и да увеличи приходите си.

Продавайте умно, по всяко време, навсякъде: SAP Hybris Sales Cloud

Търговските организации с високи резултати въоръжават своите екипи по продажбите със SAP Hybris Sales Cloud. Това е лесно за използване облачно приложение, изградено с цел максимизиране на продажбите, което надхвърля традиционния подход за CRM.

БЕЗПЛАТНО ИЗПРОБВАНЕ:
SAP Hybris Sales Cloud

SAP Hybris помага на организациите да разрушат вътрешнофирмените прегради и да продават повече. SAP Digital CRM е решение, предназначено за по-малки отдели по продажбите, с много от същите възможности като нашата облачна версия за предприятия. Изпробвайте я сега безплатно за 30 дни.

SAP Hybris Sales Cloud помага на екипите по продажби да управляват възможностите, да изпълняват ключови дейности и задачи за подхранване на възможностите, да познават кои са влияещите фигури и да проследяват изпълнението. Продавайте повече. Действайте по-бързо. Бъдете адекватни. Навсякъде. Всичко това със SAP Hybris Sales Cloud.

 

New privacy policy. New sign-up required.
Don't miss out on valuable SAP e-mails.
Opt in today, even if you signed up before.