Skip to contentSkip to navigation menu
Kako da ispunite očekivanja korisnika
Sveobuhvatni uvid u potrebe vaših kupaca i korisnika je jedino što će vam omogućiti da ispunite njihova očekivanja. Za upravljanje podacima o kupcima potrebna vam je strategija, a kako bi saznali više CMO Council je sproveo istraživanje u kome je učestvovalo 600 marketing stručnjaka iz celog sveta
Pregled br. 1:
Većina marketing stručnjaka prikuplja podatke iz tradicionalnih izvora i time propušta značajne informacije
Procenat učesnika u anketi koji informacije o kupcima i korisnicima dobijaju iz tradicionalnih izvora na osnovu:
50%
Fakturisanja
69%
Kampanje
49%
Prodaje
81%
Ličnog kontakta
68%
CRM sistema
12%
Psihografski podaci (životni stil, stavovi, vrednosti...)
16%
Prediktivna analitika
11%
Na osnovu direktne prodaje (e-trgovine, istorije kupovine…)
13%
Informacije od HR sektora (tim, alokacija talenata i resursa)
8%
Prediktivni uvidi u realnom vremenu (machine learning)
Procenat učesnika koji koriste izvore koji obezbeđuju prikupljanje podataka u realnom vremenu
Pregled br. 2:
Da li se prikupljeni podaci iskoriste u potpunosti?
0%
učesnika u istraživanju procenjuje da se koristi samo 25-50% prikupljenih podataka za pregled stanja u realnom vremenu
0%
Samo
ispitanika izjavilo je da se koristi više od 75% prikupljenih podataka za inteligentno poslovanje u realnom vremenu
Pregled br. 3:
Nedostatak veština i nepotpuna strategija na nivou organizacije glavni su uzroci nekorišćenja prikupljenih podataka
0%
ispitanika izjavilo je da su podaci zarobljeni u organizacionim silosima
0%
ispitanika tvrdi da je problem dobiti podršku organizacije za sprovođenje strategije upravljanja podacima
0%
ispitanika je izjavilo da imaju previše podataka da bi efikasno upravljali njima
0%
ispitanika tvrdi da su njihovi podaci neorganizovani
Samo
0%
je izjavilo da usvajaju strategiju upravljanja i analize podataka na nivou cele organizacije
Pregled br. 4:
Raspoloživost relevantnih podataka o kupcima i korisnicima i strateško planiranje donose prednost na tržištu
0%
ispitanika koristi uvide o korisnicima za efikasnije donošenje odluka o sadržaju, kanalu interakcije i načinu angažovanja kupca
0%
ispitanika ostvaruje bolju vezu sa korisnicima zahvaljujući relevantnom angažovanju korisnika.
0%
je postiglo bolje rezultate i ostvarilo povraćaj sredstava od marketinških kampanja
0%
učesnika tvrdi da su pomogli celoj organizaciji da razume korisnika i postigne bolje rezultate
0%
učesnika je kreiralo nove proizvode, usluge ili rešenja kako bi ispunili očekivanja korisnika