Skip to contentSkip to navigation menu

Omogućite prodajnom timu da poveća prodaju, reaguje brže i ostane relevantan – bilo kada i bilo gde.

Da li znate da kupci stiču utisak o vašem brendu znatno ranije pre prve interakcije? Danas su kupci bolje informisani i imaju veliku mogućnost izbora. Na koji način vaš prodajni tim posluje i da li je profitabilan? Za bolju komunikaciju sa kupcima potrebno je da koristite kanale prodaje koji su aktuelni na tržištu danas. Takođe je potrebno eliminisati interne barijere između sektora marketinga i prodaje kako bi se dobio kompletan uvid u interesovanja kupaca.

Preuzmite izveštaj Aberdeen grupe da biste saznali kako se prvoklasne kompanije razvijaju brže zahvaljujući usklađenosti između prodaje i marketinga.

Izveštaj Aberdeen grupe: usklađenost između marketinga i prodaje – ko je dovoljno preduzimljiv da postigne uspeh?

Steknite prednost nad konkurencijom zahvaljujući usklađenosti prodaje i marketinga

Aberdeen grupa i SAP su pokazali da se u kompanijama koje optimizuju odnos između marketinga i prodaje prihod povećava za 32% brže na godišnjem nivou u poređenju sa kompanijama koje to ne čine. Kao najbolje rešenje, ova usklađenost je bez sumnje profitabilna, ali kako se ona zapravo postiže? Odgovore potražite u sledećim primerima.

SAP Hybris: povezivanje sektora prodaje i sektora marketinga

Kompanija Insight Enterprises posluje izvan poznatih okvira CRM-a

Rešenje SAP Hybris Sales Cloud pomaže kompaniji Insight Enterprises da prati aktivnosti u sektoru marketinga kako bi se informacije o kampanji prenele timu za prodaju u roku od nekoliko minuta, što za rezultat ima povećanje obima prodaje za 18%.

Vestas: brže reagovanje na zahteve kupaca

Rešenje SAP Hybris Sales Cloud je omogućilo kompaniji Vestas da brže odgovori na zahteve kupaca. Koristeći mogućnosti mobilne komunikacije za pristup i ažuriranje informacija o kupcima u realnom vremenu, Vestas kompanija je u mogućnosti da unapredi aktivnosti u vezi sa rezervnim delovima i da poveća lojalnost kupaca i prihod.

Neka se vaša prodaja zasniva na boljim informacijama, bilo kada i bilo gde: SAP Hybris Sales Cloud

Zahvaljujući aplikaciji SAP Hybris Sales Cloud produktivne organizacije pružaju velike mogućnosti svojim timovima za prodaju. Kreirana u cilju maksimalnog povećanja produktivnosti prodaje, ova aplikacija za prodaju u cloud-u jednostavna je za upotrebu i izlazi iz okvira tradicionalnog pristupa CRM-u.

BESPLATNA PROBNA VERZIJA:
SAP Hybris Sales Cloud

SAP Hybris pomaže organizacijama da uklone barijere između sektora i povećaju prodaju. SAP Digital CRM je rešenje osmišljeno za manje timove za prodaju sa brojnim mogućnostima koje postoje u našoj verziji za prodaju u cloud-u za velika preduzeća. Isprobajte besplatno tokom perioda od 30 dana.

SAP Hybris Sales Cloud rešenje pomaže timovima za prodaju da upravljaju odnosom sa potencijalnim korisnicima i prilikama, obavljaju ključne aktivnosti i zadatke radi profitabilnijeg poslovanja. Prodajte više. Reagujte brže. Ostanite relevantni. Bilo gde. Sve to koristeći SAP Hybris Sales Cloud.

 

New privacy policy. New sign-up required.
Don't miss out on valuable SAP e-mails.
Opt in today, even if you signed up before.